Tôi Làm Gì?

  • Làm Trưởng phòng QTHT của 1 công ty
  • Làm thiết kế cho cơ sở in ấn
  • Làm KTV về in ấn
  • Làm nhiếp ảnh nghiệp dư
  • Làm tài xế riêng khi bạn cần