=== DangChuc.Com ===

Email : admin@dangchuc.com
Phone : 0908141024 – 0918141024
Skype : dangchuc - Facebook.com/dangchucqn
Address : Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam

www.dangchuc.com | 0908141024

Tôi Làm Gì?

  • Làm Trưởng phòng QTHT của 1 công ty
  • Làm thiết kế cho cơ sở in ấn
  • Làm KTV về in ấn
  • Làm nhiếp ảnh nghiệp dư
  • Làm tài xế riêng khi bạn cần