=== DangChuc.Com ===

Email : admin@dangchuc.com
Phone : 0908141024 – 0918141024
Skype : dangchuc - Facebook.com/dangchucqn
Address : Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam

www.dangchuc.com | 0908141024

Chuyên mục: Blog’s

28Th11

Hãy luôn nở nụ cười

Mỉm cười giống như một một miếng băng dán cá nhân. Tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn thì vẫn ở nguyên đó. Tôi là một người thường xuyên cười, nhưng không

24Th11

Blog cho tâm hồn

Hãy chia sẻ với mọi người lòng tri ân cuộc sống bằng Blog.Hãy viết ra và điều ấy sẽ sống mãi…  Chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần chia sẻ chút